Vid årsmötet den 12 mars 2023 beslutades att föreningen skulle avvecklas på grund av kommunens krav på underhåll och kraftigt ökad hyresnivå. Fastigheten frånträddes 2023-04.30. På grund av detta har det inte varit någon verksamhet i huset innevarande år. Avvecklingen beräknas slutförd vid årsskiftet.