Varmt välkommen att bli medlem i föreningen!

Kostnad 2018:

200 kr enskild medlem

300 kr familjemedlemskap

Medlemskapet gäller per verksamhetsår.

Inbetalning till postgiro: 53 69 15-2

Kontakta oss vid frågor eller funderingar, se kontaktuppgifter under fliken kontakt.

maj 3013 pnt200 060