Varmt välkommen att bli medlem i föreningen!

Kostnad 2022:

200 kr enskild medlem

300 kr familjemedlemskap

50 kr ungdom 13-19 år

Medlemskapet gäller per kalenderår.

Inbetalning till postgiro: 53 69 15-2

Vid inbetalning vänligen ange följande i ett kompletterande mail till info@strandbynas.com:
* Namn (samtliga i familjen vid familjemedlemskap)
* Adress
* Mobilnummer
* Mailadress
* Födelsedata (samtliga i familjen vid familjemedlemskap)

Kontakta oss vid frågor eller funderingar, se kontaktuppgifter under fliken kontakt.

maj 3013 pnt200 060