För kontakt gällande att hyra huset maila uthyrning@strandbynas.com

Styrelsen 2021 består av:

Olan Jakobsson, ordförande 070-6372780
Ingegerd Widegren, vice ordförande
Eva Antonsson, kassör
Kristina Busi, ledamot
Bertil Eriksson, ledamot
Carina Eriksson, ledamot
Mikael Demling, ledamot
Gert Nilsson, suppleant

(vakant, suppleant)

 

För att komma i kontakt med styrelsen, maila info@strandbynas.com
eller kontakta ordf. Olan, se nummer ovan.

 

havet s-näs