Detta är på gång….

Årsmöte

Lördag 15 maj kl 10.00
Välkommen att delta vid föreningens årsmöte. Vi håller mötet utomhus i trädgården.