I nuläget ger vi inte ut något fysiskt programblad för år 2020.
Här på hemsidan kan du få info om vad som är på gång!
Vi påverkas av rådande läge med Covid-19 och har endast fåtal aktiviteter som vi informerar om löpande.